Onderzoek en advies

Advies en Inspectie

Bij ieder vraagstuk rondom bomen kan onze gespecialiseerde en onafhankelijke afdeling Onderzoek & Advies u assisteren. Advies op maat is het credo. U ontvangt rapporten met een gericht en onderbouwd antwoord op uw vraag. Ons onderzoekstraject begint bij onze klanten te vragen welke informatie zij willen vergaren, maar vooral ook waarom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@bsn-inspectie-advies.nl.

Boomverzorging

Boom verzorging

Het verzorgen en onderhouden van bomen is specialistenwerk. Het is meer dan snoeien in het kader van het noodzakelijk onderhoud. Een specifieke begeleiding in iedere levensfase zorgt voor een evenwichtige kroonopbouw en dus mede voor een gezonde boom. Dat geldt voor de kwaliteit, maar is ook belangrijk in financieel opzicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@bsn-bomenservice.nl.

Groeiplaatsverbetering

Groeiplaats verbetering

Tijdig ingrijpen en de boom voorzien van nieuwe groeiruimte is een betere investering dan afwachten en later vervangen. Één gezonde volwassen boom betekent veel meer voor de beleving en het stadsklimaat dan dertig jonge bomen zonder toekomst. Voor het revitaliseren is een scala aan mogelijkheden beschikbaar.

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding is de bestrijding van overlast veroorzakende organismen, zoals de eikenprocessierups en de bladluis door een natuurlijke vijand uit te zetten van dit organisme.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@bsn-bomenservice.nl.

Dak- en Gevelbegroening

Dak en gevel begroening

Waar we ruim 26 jaar geleden begonnen met het vitaal laten groeien van bomen op alle mogelijke plaatsen, hebben wij in de loop der jaren deze techniek ingezet om ook gevels en daken groen te maken. Deze verbreding heeft ervoor gezorgd dat wij steeds beter in staat zijn zorg te dragen voor een gezonde en groene leefomgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@bsn-bomenservice.nl.

BSI Bomenservice

Symbiose tussen natuur en techniek

BSI Bomenservice verlegt reeds 26 jaar de boomgrens. Door de symbiose tussen natuur en techniek laten wij bomen groeien, óók en misschien wel juist daar waar dit normaal gesproken niet kan. De boomgrens wordt door ons letterlijk verlegt, de boom kan hiermee terugkeren in de stedelijk gebieden waar zij in het verleden verdreven is.De onderneming is volledig gespecialiseerd in bomen. Met deze focus hebben wij een voortrekkersrol binnen boomverzorgend Nederland bereikt.