Groeiplaatsverbetering

Bij bestaande bomen treedt vaak stagnatie in de groei op. Het gevolg is vaak functie- en conditieverlies en eindigt vaak met het vroegtijdig vervangen van de boom. Door de aanleg van een niet duurzame groeiplaats begint dan een nieuwe cyclus van enige jaren ontwikkeling, stagnatie en vroegtijdig vervangen. Terwijl iedereen juist de waarde van gezonde volwassen bomen onderkent en waardeert, zien we ze steeds minder ontstaan in de bebouwde omgeving.Groeiplaatsverbetering is van belang om ervoor te zorgen dat bomen niet vroegtijdig vervangen hoeven te worden.

Hoe werkt het?

Tijdig ingrijpen en de boom voorzien van nieuwe groeiruimte is een betere investering dan afwachten en later vervangen. Één gezonde volwassen boom betekent veel meer voor de beleving en het stadsklimaat dan dertig jonge bomen zonder toekomst. Daarom is een groeiplaats voor zowel volwassen als jonge bomen essentieel. Voor het revitaliseren is een scala aan mogelijkheden beschikbaar. Een goed vooronderzoek is essentieel voordat het juiste behandelplan kan worden opgesteld.

Met onze werkwijze kan groeiplaatsverbetering worden verkregen zonder grootschalige gronduitwisseling met uitgebreid graaf- en herstraatwerk.

De voordelen van groeiplaatsverbetering

Elders op deze site vindt u informatie over BSI Bomenzand 500, BSI Bomengranulaat, BSI Airo-Tec® Beluchtingsystemen, AquaTec Waterbuffer, pneumatisch losmaken en bemesten. Het is voor de specialisten van BSI Bomenservice een steeds wederkerend plezier om behandelde bomen na korte tijd door middel van groeiplaatsverbetering aan een tweede jeugd te zien beginnen. Zelfs de oudste plataan van Rotterdam is dankzij onze behandeling herboren. Voor informatie over duurzame groeiplaatsen, download hier de brochure.