Groeiplaatscreatie

De groeiplaatsconstructie van bomen krijgt nog vaak te weinig aandacht tijdens de planvorming. Er wordt veel tijd en overleg besteed aan soortkeuze, plantafstand, boomrooster, enz. Hoe groot de ondergrondse ruimte os (of kan worden gemaakt) blijkt vaak pas tijdens de uitvoering. Kabels en leidingen, wegfundering, putten, straatkolken en lantaarnpalen blijken dan een obstakel te vormen. Kies de beschikbare ruimte als uitgangspunt en creëer daaruit een optimale groeiplaatsconstructie voor bomen. Dan wordt de te kiezen boomsoort een logisch gevolg van een groeiplaats met toekomst. De specialisten van BSI Bomenservice ontwikkelden reeds tal van innovatieve groeiplaatsconcepten. Elders op deze site vindt u informatie over BSI Bomenzand 500, BSI Bomengranulaat, boombakken, AquaTec waterbuffersysteem, en Airo-Tec® Beluchtingssystemen. Door onderzoek aan wortelsystemen van vele bomen hebben wij ontdekt dat zuurstofgebrek bijna altijd de oorzaak is van wortelopdruk, terwijl toch een geschikt groeimedium is aangebracht. De gebrekkige gaswisselingsmogelijkheden door de dichte verharding is daar meestal de oorzaak van. Al of niet in combinatie met de sterke verdichting van de bodem door verkeer.