Kwaliteitscertificaat voor BSI-Bomengranulaat

Het Fabrikant Eigen Verklaring (FEV) is een kwaliteitscertificaat dat sinds kort wordt afgegeven voor BSI Bomengranulaat. Ons eigen bomengranulaat krijgt met dit certificaat de erkenning die het verdient. Een FEV wordt afgegeven door de producent om te verklaren dat het product aan de gestelde eisen voor milieuhygiëne voldoet, die in het ‘Besluit Bodemkwaliteit’ zijn benoemd. Uit de verklaring blijkt hoe dit wordt waargemaakt.

Fabrikant eigen verklaringen kunnen worden afgegeven voor producten waarvan:

  • de kwaliteit constant voldoet aan de achtergrondwaarden;
  • sprake is van een beheerst productieproces;
  • de k-waarden voor alle parameters voldoen aan het k-waardecriterium.
Het gebruik van een fabrikant-eigenverklaring is beperkt. Slechts weinig fabrikanten kunnen voldoen aan de strenge eisen van een fabrikant-eigenverklaring. BSI Bomenservice werd vaak geconfronteerd met vragen over zwaarder belaste situaties zoals wegen, pleinen en parkeerplaatsen. De oplossing voor dit probleem: BSI Bomengranulaat heeft inmiddels ook zijn waarde bewezen voor wegenbouwers en civiel technici.  De bomen krijgen een uitstekende groeiplaats die meer dan voldoende draagkracht biedt voor de fundering van uw weg of parkeerplaatsen.

BSI Bomengranulaat® bestaat uit een uitgebalanceerde combinatie van een draagkrachtig skelet én groeistoffen die beide belangen -van de boom èn van de civiele techniek- de ruimte geven.

FEV certificering heeft voordelen

Om het product te mogen gebruiken in de functie waarvoor het bedoeld is, moet met het een erkend kwaliteitsdocument aangetoond worden dat toepassing geoorloofd is. Dit kan middels partijkeuring of middels certificering. Certificering heeft een aantal grote voordelen boven partijkeuring voor zowel producent als afnemer en toezichthouder.

BSI Bomenservice verklaart met een fabrikant-eigen-verklaring (FEV) dat het product voldoet aan de in het Besluit Bodemkwaliteit gestelde eisen voor de milieuhygiënische kwaliteit van het product. Door deze certificering is dit door een onafhankelijke externe deskundige partij (Certificerende Instelling) vastgesteld.

Kwaliteitsmanagement systeem houdt resultaten bij

BSI Bomenservice heeft een kwaliteitsmanagementsysteem waarin de behaalde FEV-certificering is opgenomen. Dit integrale kwaliteitssysteem ziet toe op het voldoen aan de samenstellings- en emissie-eisen behorende bij het Besluit en bevat een register waarin de resultaten van de kwaliteitsbeheersing worden bijgehouden, zoals een beschrijving van het product, de productiedatum, de gebruikte testmethode, de productie-kenmerken, de gebruikte acceptatiecriteria voor grondstoffen en een overzicht van geleverde partijen met vermelding van de toepassing en afnemer.

Naast deze algemene voordelen heeft FEV nog op een aantal andere aspecten een positief onderscheidend vermogen ten opzichte van partijkeuring:

  • Het produceren van bomengranulaat onder regiem van FEV staat garant voor een continu hoogwaardig product door gecertificeerde interne kwaliteitsbewaking.
  • BSI Bomengranulaat® is onmiddellijk beschikbaar omdat het product na productie (conform FEV) direct uitgeleverd kan worden onder certificaat. Een partijkeuring heeft een looptijd van plusminus 8 weken en heeft een beperkte reikwijdte (1 toepassingswerk).
  • Een partijkeuring kijkt alleen naar de milieuhygiënische kwaliteit van het eindproduct. Met het FEV-certificaat wordt naast de milieuhygiënische kwaliteit tevens verklaard dat het bomengranulaat vervaardigd is conform een beheerst proces en met specifieke constante productspecificaties. Dit kwaliteitsaspect wordt bij een partijkeuring niet beoordeeld.
  • Het BSI Bomengranulaat is uitgebreid en intensief onderzocht. De goede constante (milieuhygiënische) kwaliteit is bevestigd middels FEV-certificering. FEV-certificering was immers niet mogelijk zonder minimaal 10 partijkeuringen conform Besluit Bodem Kwaliteit (en zonder toezicht van een erkende instelling).
  • BSI is een van de weinige bedrijven die kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan certificering conform FEV.
  • De voorschrijver, toezichthouder en afnemer van BSI Bomengranulaat weet exact waar hij aan toe is, wat een verhoogde mate van vertrouwen met zich meebrengt: een verzekering.
  • De voorschrijver, toezichthouder en afnemer van BSI Bomengranulaat hoeft niet telkens opnieuw de partijkeuringsrapporten te (laten) beoordelen en de geschiktheid van het betreffende aangeboden product in de gevraagde toepassing te toetsen. Hij kan vertrouwen op de FEV, als erkend kwaliteitsdocument.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Fabrikant Eigen Verklaring voor ons eigen bomengranulaat, kunt u contact opnemen.