NIEUW: Treecycle Bomenzand

Voor een optimale groei en conditie van een boom is de aanleg van een goede groeiplaats essentieel. BSI Bomenservice heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van het produceren en leveren van groeimedia voor de groeiplaatsen van bomen in de stedelijke omgeving.

Dit jaar presenteert BSI Bomenservice een nieuw duurzaam groeimedium: Treecycle Bomenzand. Een van de duurzame aspecten van dit groeimedium is, dat de product uitsluitend samengesteld is uit volledig gerecyclede grondstoffen. Daarnaast wordt in plaats van nieuw zand te winnen gebruik gemaakt van een voor de glasindustrie onbruikbare glasfractie. Wat eerst ‘afval’ was, is nu de basis geworden voor het Treecycle Bomenzand. Op 10 september 2012 heeft het Treecycle Bomenzand het Cradle to Cradle Silver Level certificaat ontvangen, welke is verstrekt door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.