Bomen Planten

Bij BSI Bomenservice zijn we experts op het gebied van bomen. Zowel in het planten als het onderhouden en verplanten van bomen. Omdat wij aanplant projecten zorgvuldig aanpakken, komt hier veel bij kijken. Er moet van alles geregeld worden om nieuwe bomen te planten. Na het planten van de bomen, moet er ook aandacht zijn voor het begeleiden in de aanslag van de bomen. BSI Bomenservice voorziet naast het planten van bomen ook in het geven van nazorg bij diezelfde bomen. Op deze manier kunnen we bij elke boom drie jaar garantie bieden.

Voordat er überhaupt over nazorg gesproken kan worden, moet eerst een boom worden gepland. Het is belangrijk om voorafgaand aan het planten van een boom, de KLIC-melding aan te vragen. Dit is een melding vanuit het Kabels en Leidingen Informatie Centrum die laat zien waar ondergronds de kabels en leidingen liggen. Dit is nodig om de plantlocaties te bepalen zodat er geen schade wordt aangericht aan deze infrastructuur.

Van plantgat tot bovengrondse verankering

Het proces wat vervolgens van start gaat draait wel volledig om het planten van bomen. Eerst wordt een plantgat gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de plantdiepte van de boom. Zo wordt goed opgelet waar de wortelhals begint, hoe diep de boom op de kwekerij geplant stond en op welke diepte het grondwater zich bevindt. De boom moet namelijk niet te diep worden geplant, bovenin de grond is er aanzienlijk meer lucht beschikbaar in de grond. Lucht is van levensbelang voor het bodemleven en voor de wortels.

Bomen PlantenVervolgens worden de bomen aangebracht in de grond. Daarna is het belangrijk dat een bovengrondse verankering wordt aangebracht. Doorgaans worden twee kniepalen geplaatst naast de boom, waar de boom wordt bevestigd met boomband. Vervolgens wordt een gietrand (of aarden dijkje) aangebracht samen met een mulchlaag op de kluit. De mulchlaag voorkomt  onkruid en zorgt ervoor dat vocht langer wordt vastgehouden. Hiermee wordt uitdroging van de bodem en vochtstress voorkomen.

Verzorging van bomen

Naast het planten van bomen verzorgen wij de bomen ook nadat het project is afgerond. Dit noemen wij de nazorgperiode. Hiervoor worden contracten van drie tot vijf jaar afgesloten en die gehele periode heeft u hergroeigarantie op de geplante boom. Een van de belangrijke onderdelen van de nazorg is het controleren van het bodemvocht en het verrichten van watergiften. Tevens wordt gecontroleerd op  het voorkomen van ziekten, aantastingen en plagen, of de gietrand of waterwal nog functioneel is, de verankering nog voldoende strak staat enz. Indien nodig zullen passende maatregelen worden getroffen.

Voor een juiste functievervulling in de omgeving is het van belang dat de bomen op deskundige wijze worden gesnoeid. Een goed gesnoeide boom is vrij van hinderlijke takken, probleemtakken, vormt een doorgaande stam en wordt zo begeleid naar het gewenste eindbeeld.

Doordat deze stappen in de nazorg op deskundige wijze worden uitgevoerd door onze ervaren medewerkers,  kan BSI Bomenservice een hergroeigarantie bieden. Dit betekent dat dode of slecht groeiende bomen kosteloos worden vervangen.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.