AquaTec waterbuffer

Bomen groen tot het eind van het seizoen, wie droomt er niet van. In de moderne stedelijke omgeving valt dat echter niet mee. De meeste bomen hebben een chronisch gebrek aan voldoende doorwortelbare ruimte, zuurstof en water. Het gebied rondom de boom is grotendeels verhard, het regenwater wordt afgevoerd naar het riool en komt daarmee niet beschikbaar voor de boom.
Toch biedt de hedendaagse praktijk nieuwe mogelijkheden. BSI Bomenservice heeft een aantal innovatieve ideeën gecombineerd. Het schone hemelwater wordt gebufferd onder de groeiplaats van de bomen op een diepte van ca. 150 cm in een AquaTec waterbuffer. Hierin wordt voldoende hemelwater opgeslagen om de boom in droge perioden van voldoende (hemel)water te voorzien. Overtollig hemelwater wordt in de ondergrond geïnfiltreerd of afgevoerd via het reguliere HWA systeem.

Het AquaTec waterbuffer  systeem kan worden toegepast bij de verbetering van de groeiplaatsen van bestaande stadsbomen en bij de aanleg van groeiplaatsen voor nieuwe aanplant.

Kortom: door duurzaam waterbeheer te combineren met de optimalisering van de groeiplaats, blijven de bomen langer groen, waardoor de sierwaarde van de bomen toeneemt en de functie van de boom wordt verbeterd als verbeteraar van de luchtkwaliteit.

De voordelen van AquaTec waterbuffer:

  • Integrale aanpak voor de inrichting van de openbare ruimte;
  • Hemelwater als voedingselement i.p.v. afval!
  • Verbeterde functie van bomen als: fijnstof afvangen, vastleggen CO2 en verdamping, welke de opwarming van de stad tegengaat;
  • In geval van een mogelijke infiltratie van overtollig regenwater, voorkomt de AquaTec waterbuffer verdroging van onze binnenstedelijke gebieden;
  • Duurzame uitstraling naar uw burger;
  • Goedkoper dan reguliere oplossingen, doordat het water gebruikt wordt op de locatie waar het valt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over AquaTec waterbuffer? Klik hier om het productblad te downloaden of neem contact met ons op.

Bestekservice

Klik hier voor de bestekservice.