BSI Bomengranulaat Lava

BSI Bomengranulaat Lava bestaat uit een granulaat van vulkanisch stollingsgesteente. Door de vorm is het granulaat als een puzzel in te passen en door de onregelmatigheden ontstaat een sterk onderling verband. De Lava komt uit speciaal geselecteerde groeves.

Tijdens de verdichting van het gesteente vormt er een stenen skelet met holle ruimtes. De holle ruimtes vullen zich met voedingsgrond en water. Bomengranulaat is los materiaal waar eenvoudig zuurstof en water tussen kan komen. Bij regenval loopt het regenwater gemakkelijk de bodem in. Water wordt opgenomen door de holle structuur en beschikbaar gesteld aan de boomwortels.

Het skelet draagt de druk van de verharding en in de holle ruimtes groeit een mooi fijn vertakt wortelgestel. Op deze manier kunnen er grote groeiplaatsen gemaakt worden in smalle bermen.

BSI Bomengranulaat Lava heeft inmiddels ook zijn waarde bewezen voor wegenbouwers en civiel technici. De bomen krijgen met het bomengranulaat een uitstekende groeiplaats met meer dan voldoende draagkracht voor de fundering voor verhardingen.

Voordelen

  • Grote wateropslagcapaciteit
  • Groot poriënvolume voor beluchting van de wortels
  • Goede verankering en gezonde wortelgroei van uw boom
  • Goede groei van de boom
  • Vermindering van opdrukken door wortels
  • Conform de Standaard RAW bepalingen (CROW)

Toepassingsgebieden

  • Boom- en plantvakken
  • Geschikt voor middelzwaar belaste wegfunderingen
  • Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen
  • Infratechniek

Meer weten?

Wilt u meer weten over BSI Bomengranulaat Lava? Klik hier om het productblad te downloaden of neem contact met ons op.

Bestekservice

Klik hier voor de bestekservice.