BSI Bomenzand

Bomen vragen voor een goede en gezonde ontwikkeling, ondergronds om voldoende doorwortelbare ruimte. Van nature stellen bomen specifieke eisen aan hun groeiplaats. Door afwezigheid van voldoende doorwortelbare ruimte komen bomen, vooral in verharde situaties, onnodig vaak niet tot ontwikkeling, sterven of zorgen voor de nodige overlast en schades aan verhardingen. De ideale open grond situaties en borders zijn in binnenstedelijke gebieden schaars en duur.

Bomenzand 300 en Bomenzand 500 in combinatie met beluchtingssysteem

Om die reden ontwikkelde BSI Bomenservice, na jarenlange research, BSI Bomenzand. Een groeimedium dat optimaal tegemoet komt aan de eisen voor stabiliteit, vocht- en zuurstofgehalte en voedselrijkdom. Door zijn unieke en ééntoppige basissamenstelling is BSI Bomenzand de oplossing voor toepassing onder licht belaste situaties, als: trottoirs, fietspaden, etc. BSI biedt Bomenzand 300 en Bomenzand 500 aan. Het verschil tussen Bomenzand 300 en Bomenzand 500 zit in de korrelgrootte. Bomenzand 500 heeft grotere korrels.

Om de ondergrondse zuurstof uitwisseling en wortelgeleiding te optimaliseren adviseren wij u om altijd een beluchtingssysteem toe te passen. Hiervoor is het BSI Airo-Tec® Beluchtingssysteem ontwikkeld. De groeiplaats wordt beter benut en wortelopdruk behoort hierdoor tot het verleden.

Groeiplaatsverbetering met bomenzand én bomengranulaat

Voor groeiplaatsverbetering onder zwaarder belaste situaties, zoals wegen en pleinen, werd later door ons BSI Bomengranulaat ontwikkeld. Het is een groot genoegen en een lust voor het oog wanneer een boom -vaak reeds binnen één groeiseizoen- weer fris en monter een nieuw leven begint, nadat haar groeiplaats is verbeterd. Naast het toepassen van BSI Bomenzand kan BSI Bomenservice een geavanceerd pakket aan aanvullende maatregelen inzetten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over BSI Bomenzand 300 en Bomenzand 500? Klik hier om het productblad te downloaden of neem contact met ons op.

Bestekservice

Klik hier voor de bestekservice.