Daktuinsubstraat

Daktuinsubstraat is een van de belangrijkste onderdelen van een daktuin. Grofweg kunnen we daktuin substraat opdelen in een extensief (mineraal substraat vooral voor Sedum daken) en intensief (veelal dikkere teeltlaag voor diverse planten en bomen) substraat. Daarin hebben we nog enkele verschillende samenstellingen waarbij er voornamelijk gekeken wordt naar; poriënvolume, vochtbuffer / waterbuffer, waterdoorlatendheid, organische stof en soortelijk gewicht.

Een juiste voedingswaarde is natuurlijk de basis, waarbij we kijken naar N-Stikstof, P-Fosfaat, K-Kalium en overige hoofd / spoor elementen. Deze zijn eventueel nog aan te vullen met meststoffen. Kortweg altijd de juiste samenstelling en voedingsbodem voor iedere plant of boom op de meest onmogelijk lijkende plaatsen.

Ons daktuinsubstraat leveren we gecertificeerd en voorzien van benodigde laboratorium analyses. Ook is het geheel gecertificeerd voor export binnen en buiten Europa. Wanneer u een speciaal samenstelling wenst, kunnen we een product op maat produceren. Onze productielocatie is overdekt, waardoor we een constant en kwalitatief hoogwaardig product afleveren. Onze producten kunnen we los gestort, in bigbag’s, in 35 liter zak of per blaaswagen leveren.

Toepassingsgebieden daktuinsubstraat

 • Daktuinen
 • Terras en balkonbeplanting
 • Groene wanden
 • Lichtgewicht plantenbakken

Voordelen van daktuinsubstraat

Ecologisch voordeel van daktuinsubstraat

 • Bufferen en vertraagd afvoeren hemelwater
 • Isolatie van het gebouw
 • Beperken van opwarming van de stad (Urban Heat Island effect)
 • Verminderen geluidsoverlast
 • Verminderen CO2 voetafdruk
 • Vergroten biodiversiteit

Esthetisch voordeel van daktuinsubstraat

 • De mens voelt zich beter in een groene omgeving
 • Groendaken dragen bij aan een groene duurzame uitstraling
 • De uitkijk vanuit woontorens op een groen dak ziet er fraaier uit

Economisch voordeel van daktuinsubstraat

 • Verlengen levensduur daken door wegnemen UV straling
 • Een groendak zorgt voor waardevermeerdering van panden en omgeving
 • Uit onderzoek is gebleken dat ziekteverzuim vermindert en creativiteit van de mens vooruit gaat.

EXTENSIEF

Basic

Basic+ 

Premium

Premium+

Droge Dichtheid (g/cm³) 0,95 – 1,08 1,05 – 1,18 0,80 – 0,95 0,55 – 0,75
EN bulkdichtheid 900 – 1100 950 – 1150 850 – 1050 580 – 780
Porienvolume (% v/v) 50 – 70 45 – 65 55 – 75 60 – 75
Maximale watercapaciteit (% v/v) 30 – 50 35 – 55 40 – 50 45 – 55
Waterdoorlaatbaarheid (mm/min) 30 – 40 17 – 27 35 – 45 38 – 55
pH KCl 5,5 – 7,2 5,5 – 7,2 5,5 – 7,2 5,5 – 7,2
Organische stof (%) 4 – 6 4 – 6 4 – 6 4 – 6
Stikstof (g N/kg) 2,5 – 7 2,5 – 7 2,5 – 7 2,5 – 7
Fosfaat (mg P205/100g) 60 – 120 60 – 120 60 – 120 60 – 120
Kalium (mg/l) 100 – 280 100 – 280 100 – 280 100 – 280

INTENSIEF

Basic Basic+ Premium Premium+
Droge Dichtheid (g/cm³)
0,98 – 1,11
1,08 – 1,21
0,83 – 0,98
0,60 – 0,80
EN bulkdichtheid
920 – 1120
970 – 1170
870 – 1070
600 – 800
Porienvolume (% v/v)
50- 70
45 – 65
55- 75
60 – 75
Maximale watercapaciteit (% v/v)
35 – 55
40 – 60
35 – 65
40 – 65
Waterdoorlaatbaarheid (mm/min)
30 – 40
10 – 20
22 – 32
25 – 40
pH KCl
5,5 – 7,2
5,5 – 7,2
5,5 – 7,2
5,5 – 7,2
Organische stof (%) 6 – 10 6 – 10 6 – 10 6 – 10
Stikstof (g N/kg)
2,5 – 7
2,5 – 7
2,5 – 7
2,5 – 7
Fosfaat (mg P205/100g)
60 – 120
60 – 120
60 – 120
60 – 120
Kalium (mg/l)
100 – 280
100 – 280
100 – 280
100 – 280

Meer weten?

Wilt u meer weten over BSI Bomenzand? Klik hier om het productblad te downloaden of neem contact met ons op.

Bestekservice

Klik hier voor de bestekservice.