Treecycle® Sandwichsubstraat

Logo Tc Bomengranulaat pH 6
Sandwichsubstraat wordt als groeimedium gebruikt in sandwichconstructies en boombunkers. Het substraat heeft een hoog water bufferend vermogen om wateroverlast in een stedelijke omgeving en de openbare ruimte te reduceren.

Het substraat bestaat uit gerecyclede materialen zoals speciaal geselecteerd zand, uitgerijpte houtcompost en fijn vulkanisch gesteente. Dit zorgt voor een uitstekende water- en luchthuishouding in combinatie met een hoog organische stofgehalte. Door de uitgebalanceerde samenstelling van dit substraat, bevat dit de juiste eigenschappen en voedingselementen voor lange termijn.

Mede door het gebruik van het vulkanisch gesteente heeft het substraat een laag soortelijk gewicht van 700-800 kg/m³ en kan ongeveer 500-600 l/m³ vocht bufferen.

Productie en toetsing conform BRL 9335/4 biedt u de garantie dat het product aan hoogwaardige kwaliteitseisen voldoet.

Voordelen

• Hoge vocht- en voedingsbuffering
• Hoog waterdoorlatend vermogen
• Lichtgewicht makkelijk toepasbaar
• Voedingsrijk ten aanzien van organische stof
• Zorgt voor een gezonde doorgroei van de bomen over langere periode
• Makkelijk in te vegen door de fijne zeeffractie
• Conform de standaard RAW bepalingen (CROW)

Toepassingsgebieden

• Sandwichconstructies
• Boombunkers
• Sport- en evenemententerreinen
• Cultuurtechniek
• Infratechniek

Meer weten?

Wilt u meer weten over Treecycle® Bomenzand? Klik hier om het productblad te downloaden of neem contact met ons op.

Bestekservice

Klik hier voor de bestekservice.