Omschrijving

20.000 ton bomengranulaat. Dat is nodig om op het dak van de A2, boven de Leidsche Rijntunnel, een klimaat te creëren waardoor bomen optimaal kunnen groeien. BSI werkt in Utrecht Leidsche Rijn bij het Berlijnplein aan dit bijzonder project. Groeiplaatsen worden nu gerealiseerd en bomen worden geplaatst.

berlijnplein-project-nieuws

Het dak van de A2 is een bijzondere locatie waar bomen van nature niet kunnen groeien. BSI creëert daarom via BSI bomengranulaat een uitstekend groeiklimaat waardoor het Berlijnplein al deze lente een groen karakter zal krijgen. Via het granulaat, een optimale beluchting én een goede waterhuishouding ontstaan voor tientallen bomen die in het Centrum van Leidsche Rijn worden geplaatst optimale omstandigheden om te kunnen wortelen, bloeien en groeien.

Zwaarbelaste groeiplaatsen

Bomen en intensief ruimtegebruik lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan. Vaak krijgen bomen ondergronds onvoldoende doorwortelbare ruimte, lucht en water. Hierdoor drukken boomwortels de verharding omhoog, op zoek naar voedsel en water. BSI Bomenzand 500 bood al een groeiplaatsoplossing voor trottoirs, fietspaden en andere licht belaste situaties.

BSI Bomenservice kreeg naarmate de tijd vorderde steeds vaker de vraag of er een soortgelijke oplossing op plaatsen met een zwaardere belasting: wegen, pleinen, parkeerplaatsen etc. Het Berlijnplein is hiervan een uitstekend voorbeeld.

berlijnplein-project-nieuws-02-300x225

Die oplossing werd toen ontwikkeld en heet BSI Bomengranulaat. Dit product heeft inmiddels zijn waarde bewezen voor wegenbouwers en civiele technici. De bomen krijgen door gebruik van het bomengranulaat een uitstekende groeiplaats. Deze biedt meer dan voldoende draagkracht voor de fundering van een weg of parkeerplaatsen.

BSI Bomengranulaat bestaat uit een uitgebalanceerde combinatie van een draagkrachtig skelet en groeistoffen. Dit zorgt ervoor dat zowel boom én civiele techniek de ruimte krijgen.

Berlijnplein

Het Berlijnplein, met een lengte van 450 meter en een breedte van 90 meter, ligt tussen het kernwinkelgebied en de bioscoop in. Het wordt het grootste uitgaansplein in Leidsche Rijn Centrum waar onder andere evenementen, festivals en culturele voorstellingen in de openlucht mogen plaats vinden. Het Berlijnplein wordt in het voorjaar van 2015 opgeleverd.