Omschrijving

In opdracht van de Gemeente Breda heeft Wegenbouwmij Elshout BV, beter bekend als Elshout Breda, het project ‘Reconstructie Godevaert Montensstraat’ gerealiseerd. Dit project, bestaande uit de Godevaert Montensstraat, de Eerste- en Tweede Markstraat in Breda, betrof een complete reconstructie van de ondergrondse en bovengrondse infra. De complete straten, gelegen binnen de Singels van Breda, zijn gefaseerd van gevel tot gevel uitgebroken, waarna het oude gemengde rioolstelsel vervangen is door een gescheiden stelsel met bijbehorende nieuwe huisaansluitingen. Bovengronds hebben de straten een compleet nieuw uiterlijk gekregen.

Het project in de binnenstad telt maarliefst 52 nieuwe bomen. Ten behoeve van de groeiplaats van de bomen is gekozen te werken met materiaal van BSI-Bomenservice. De groeiplaats bestaat uit een opbouw van meerdere lagen BSI Bomengranulaat met daarin aangebracht het Airo-Tec beluchtingssysteem. Omdat er ontwerptechnisch gekozen is om de bomengranulaat alleen te gebruiken onder de parkeervakken en het trottoir, zijn er soms aaneengesloten vakken bomengranulaat van wel 35 strekkende meter aangebracht. Ter plaatse van de te planten bomen is gebruikgemaakt van BSI Bomengrond. De groeiplaatsen bevatten samen:

  • Ruim 1700 ton BSI bomengranulaat
  • Circa 200 m3 BSI bomengrond & teelaarde
  • Bijna 1600 strekkende meter beluchtingsbuis
“Elshout Breda heeft de omgang met BSI Bomenservice als zeer prettig ervaren. Het bestellen en leveren van de benodigde materialen is iets wat zeer soepel verloopt en er wordt graag meegedacht met de uitvoerder op het werk, met name voor de combinatie van zeer weinig ruimte op het project en een strakke planning vraagt om een goede samenwerking. Elshout wil BSI Bomenservice hier dan ook hartelijk voor bedanken!” – Ronsons Wullems (Uitvoerder Elshout Breda)