Omschrijving

De realisatie van de Koning Willem Alexander tunnel (A2) in Maastricht heeft de doorstroming over de A2 en het stedelijke verkeerssysteem verbeterd. Daarnaast ontlast de tunnel de stad van geluid, stank en verkeershinder. De verbinding met de binnenstad is sterk verbeterd. Bovengronds, op het dak van de tunnel, is ‘De Groene Loper’ gerealiseerd. ‘De Groene Loper’ is een stadslaan van noord naar zuid met daarin centraal een bomenallee en daarnaast recreatieve wandel- en fietspaden. ‘De Groene Loper’ is verbonden met het bestaande groen in de stad.

Voor de realisatie van boomgroeiplaatsen voor het planten van de bomen in een verharding bovenop de tunnel heeft bouwcombinatie Avanue2 onder andere gebruik gemaakt van ruim 1400 ton Treecycle® Bomengranulaat van BSI Bomenservice.